QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. Tất cả Học viên được học thử 1 buổi đầu miễn phí;

Tất cả Học viên đóng học phí 2 tháng 1 lần, đóng tiền trước buổi đầu tiên chính thức học và buổi đầu tiên của lần đóng tiếp theo. Học phí được tính bằng số tiền học một buổi nhân với số buổi học trong 2 tháng;

Mức học phí khi đóng 2 tháng 1:

 • Môn Vẽ cho trẻ em, áp dụng cho học viên từ 4 – 11 tuổi: 115,000 đ/ buổi
 • Môn Thiết kế thời trang cho trẻ em: 130,000 đ/ buổi
 • Môn Vẽ cho người lớn, áp dụng cho học viên từ 12 tuổi: 150,000 đ/ buổi
 • Môn Múa ballet cho trẻ em, áp dụng cho học viên từ 4 – 11 tuổi: 115,000 đ/ buổi
 • Môn Múa ballet cho người lớn, áp dụng cho học viên từ 12 tuổi: 130,000 đ/ buổi
 • Môn Piano, áp dụng cho học viên từ 5 tuổi: 150,000 đ/ buổi

Tất cả các hình thức đóng tiền sai quy định khác (đóng 1 tháng, đóng vào cuối tháng…), trung tâm sẽ tính học phí theo buổi học:

 • Môn Vẽ cho trẻ em, áp dụng cho học viên từ 4 – 11 tuổi: 130,000 đ/ buổi
 • Môn Vẽ cho người lớn, áp dụng cho học viên từ 12 tuổi: 170,000 đ/ buổi
 • Môn Múa ballet cho trẻ em, áp dụng cho học viên từ 4 – 11 tuổi: 130,000 đ/ buổi
 • Môn Múa ballet cho người lớn, áp dụng cho học viên từ 12 tuổi: 140,000 đ/ buổi
 • Môn Piano, áp dụng cho học viên từ 5 tuổi: 170,000 đ/ buổi

Riêng Học viên từ 4-6 tuổi: đóng học phí 1 tháng đầu trước, kể từ tháng thứ 2 đóng theo như quy định;

Giảm 10% học phí cho Học viên học nhiều hơn 1 buổi/ tuần, học nhiều hơn 1 môn học, hoặc gia đình có nhiều hơn 1 người đăng ký học;

Trung tâm không trả lại học phí cho mọi trường hợp. Học viên nghỉ học có báo trước có thể bảo lưu học phí 3 tháng hoặc chuyển cho một học viên khác;

Vậy xin được thông báo để tất cả học viên và phụ huynh được biết./.

Giám đốc trung tâm

Họa sỹ Nguyễn Thị Nhàn

Bình luận của bạn

avatar

Call Now