Nội Quy Học Viên

Nội Quy Học Viên

Để đảm bảo môi trường học an toàn, lành mạnh, và đảm bảo cho chất lượng học tập, học viên theo học tại Trung tâm Nghệ thuật Hoa Tâm được yêu cầu thực hiện đúng các nội quy chung sau đây:

 1. Học viên phải đi học đầy đủ, đúng giờ, học đúng môn và lớp đã đăng ký. Trường hợp nghỉ đột xuất mà không báo trước sẽ không được xếp lớp học bù hoặc bù tiền học dưới bất kỳ hình thức nào;
 2. Phải chuẩn bị và mang đầy đủ dụng cụ học tập, nếu quên hoặc thiếu đồ dùng sẽ ảnh hưởng xấu đến bài học và làm phiền bạn học khi phải mượn;
 3. Kính trọng các thầy, cô giáo, tôn trọng bạn học và các cán bộ, nhân viên trung tâm. Không nói tục, chửi bậy, ăn vặt, hút thuốc hay sử dụng các chất kích thích, hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học;
 4. Không mang theo các vật nguy hiểm, dễ cháy nổ vào trung tâm. Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự chung, hoặc ảnh hưởng đến an toàn của mình và người khác. Có ý thức giữ gìn vệ sinh. Không làm những việc gây tổn hại đến tài sản của người khác và tài sản, uy tín của trung tâm;
 5. Học phí: Học viên đóng học phí 2 tháng 1 lần, đóng tiền trước buổi đầu tiên chính thức học và buổi đầu tiên của lần đóng tiếp theo. Học phí được tính bằng tiền học 1 buổi nhân với số buổi học trong 2 tháng đó;
  Các quy định chi tiết hơn về Học phí được ghi trong bảng “Quy định về việc đóng Học phí” của trung tâm;
 6. Nghỉ có phép, học bù, bù học phí: Học viên gọi điện báo nghỉ cho trung tâm trước giờ học đều được coi là nghỉ có phép. Với các buổi nghỉ học có phép, học viên có thể:
  • Học bù vào một buổi học khác có độ tuổi tương đương, thời gian học bù là 14 ngày kể từ buổi nghỉ ở lớp chính thức;Trong trường hợp không thể xếp được thời gian học bù, học viên sẽ được bù
  • Học phí buổi nghỉ đó vào lần đóng tiếp theo, tuy nhiên không được quá 01 buổi bù học phí trong vòng 02 tháng;
 7. Chuyển lớp: Học viên có quyền đổi giờ học sang lớp khác nếu điều kiện của lớp học đó cho phép. Trong trường hợp học viên chuyển sang môn học khác, học phí sẽ được tính lại tương ứng.

Giám đốc trung tâm
Họa sỹ
Nguyễn Thị Nhàn

Bình luận của bạn

avatar

Call Now